REGULAMIN PROMOCJI "-50% NA DRUGI, TAŃSZY PRODUKT”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugi, tańszy produkt” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych działających pod marką Martes Sport („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 2.01.2024 roku do 31.07.2024 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów (lub wielokrotność par) z kategorii: odzież lub obuwie lub bagaż (walizki, plecaki, torby sportowe) w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego (lub w tej samej cenie) z zakupionych produktów.
 5. Produkty z kategorii wskazanych w pkt. 4 można łączyć ze sobą.
 6. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 7. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy i osoby prawne.
 8. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 9. Z Promocji wyłączona jest bielizna osobista, bielizna termoaktywna, pianki, stroje kąpielowe oraz akcesoria odzieżowe wymienione w załączniku nr 1.
 10. Towary kupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi wyłącznie w komplecie. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym niezgodności towaru z umową.
 11. Towary kupione w ramach Promocji podlegają wymianie w obrębie modelo-koloru na inny rozmiar. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym niezgodności towaru z umową.
 12. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej Promocji znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na bon zakupionych w sklepach Martes Sport.
 13. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów wymienionych w pkt. 4, na każdy drugi tańszy lub w tej samej cenie produkt.
 14. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okres Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 19. Nowe zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.

lista