Regulamin promocji na odzież i akcesoria rowerowe

REGULAMIN PROMOCJI „-20% NA AKCESORIA ROWEROWE”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-20% na akcesoria rowerowe” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych działających pod marką Martes Sport oraz Fitanu.com („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 19.04.2023 roku do 31.08.2023 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie sklepmartes.pl lub fitanu.com zakupu roweru  i odbierze zakupiony rower w Sklepie stacjonarnym, będzie miał prawo do uzyskania rabatu w wysokości 20%, odliczanego od ceny zakupionego produktu z kategorii akcesoria rowerowe.
 5. Z promocji wyłączone są produkty Martes Essentials oraz akcesoria do obuwia.
 6. Z promocji wyłączone są produkty, które objęte są promocją Klub Martes oraz Klub Fitanu.
 7. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 8. W celu uzyskania rabatu, o którym mowa w ust. 4, należy podać numer zamówienia roweru w sklepmartes.pl lub fitanu.com, który uprawnia do zawarcia jednej transakcji, w ramach której klient może nabyć wiele produktów z kategorii wskazanej w ust. 4.
 9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 11. Towary kupione w ramach Promocji podlegają wymianie w obrębie modelo-koloru na inny rozmiar. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 12. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej Promocji znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na bon zakupionych  w sklepach sieci Martes Sport lub zwrot towarów na kartę podarunkową w sklepach sieci Fitanu.com.
 13. Z promocji można skorzystać po odbiorze roweru w Sklepie oraz najpóźniej w dniu odbioru roweru w Sklepie.
 14. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 15. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 16. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okres Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy:
  1. na stronie sklepmartes.pl/ 
  2. w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 18. Nowe zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.

 

REGULAMIN PROMOCJI „-15% NA ODZIEŻ ROWEROWĄ”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-15% na odzież rowerową” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych działających pod marką Martes Sport oraz Fitanu.com („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 19.04.2023 roku do 31.08.2023 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie sklepmartes.pl lub Fitanu.com zakupu roweru  i odbierze zakupiony rower w Sklepie stacjonarnym, będzie miał prawo do uzyskania rabatu w wysokości 15%, odliczanego od ceny zakupionego produktu z kategorii odzież rowerowa.
 5. Z promocji wyłączone są produkty Martes Essentials oraz akcesoria do obuwia.
 6. Z promocji wyłączone są produkty, które objęte są promocją Klub Martes oraz Klub Fitanu.
 7. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 8. W celu uzyskania rabatu, o którym mowa w ust. 4, należy podać numer zamówienia roweru w sklepmartes.pl lub fitanu.com, który uprawnia do zawarcia jednej transakcji, w ramach której klient może nabyć wiele produktów z kategorii wskazanej w ust. 4.
 9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 11. Towary kupione w ramach Promocji podlegają wymianie w obrębie modelo-koloru na inny rozmiar. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 12. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej Promocji znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na bon zakupionych  w sklepach sieci Martes Sport lub zwrot towarów na kartę podarunkową w sklepach sieci Fitanu.com.
 13. Z promocji można skorzystać po odbiorze roweru w Sklepie oraz najpóźniej w dniu odbioru roweru w Sklepie.
 14. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 15. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 16. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okres Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy:
  1. na stronie sklepmartes.pl/ 
  2. w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 18. Nowe zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.

RODZINA

PODRODZINA

AKCESORIA ROWEROWE

BAGAŻNIKI

BIDON

BŁOTNIKI

CZESCI ROWEROWE

DĘTKI

DZWONKI

GETRY ROWEROWE

KASK

KASKI ROWEROWE

KLOCKI HAMULCOWE

KLUCZE

KOSZE ROWEROWE

KOSZULKI ROWEROWE

KOSZYKI BIDONÓW

KÓŁKA BOCZNE

KURTKI ROWEROWE

LICZNIKI ROWEROWE

ŁAŃCUCHY

NARZĘDZIA

OCHRANIACZE

ODBLASKI

OPASKA

OPONY

OSŁONA

OŚWIETLENIE

PEDAŁY

PLECAK ROWEROWY

POMPKI ROWEROWE

PRZYCZEPKA

RĘKAWICZKI ROWEROWE

ROGI KIEROWNICY

RÓZNE

RÓŻNE

SAKWY ROWEROWE

SIODŁA

SMARY

SPODENKI ROWEROWE

STOPKI ROWEROWE

ZAPIĘCIA ROWEROWE

ODZIEZ ROWEROWA

BLUZA

BLUZA ROWEROWA

BLUZY ROWEROWE

CZAPKI ROWEROWE

GETRY ROWEROWE

KAMIZELKA

KOMIN

KOSZULKA

KOSZULKI ROWEROWE

KURTKA

KURTKA ROWEROWA

KURTKI ROWEROWE

RĘKAWICZKI ROWEROWE

SKARPETY ROWEROWE

SPODENKI

SPODENKI ROWEROWE

SPODNIE ROWEROWE