ZASADY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEPMARTES.PL „ODBIERZ SKARPETY ZA 1 ZŁ”

  1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
  2. W ramach sprzedaży premiowej w sklepie internetowym sklepmartes.pl, Organizator umożliwi Klientom, zakup na promocyjnych zasadach opisanych poniżej skarpet marki Asics.
  3. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie od 10.2023 roku do 30.11.2023 roku lub do wyczerpania zapasów promocyjnych skarpet.
  4. Warunkiem skorzystania ze sprzedaży premiowej jest zakup jednej pary obuwia marki Asics za minimum 300,00 (słownie: trzysta) zł za jedną parę obuwia.
  5. Nabywcy, którzy spełnią warunki wskazane w pkt. 4 powyżej, będą uprawnieni do nabycia jednego kompletu skarpet marki Asics spośród wskazanych w Załączniku do niniejszego regulaminu, w cenie 1,00 zł. Rabat naliczany jest w koszyku.
Indeks Nazwa
155206-0001 SKARPETY 3PPK PED
155206-0900 SKARPETY 3PPK PED
155204-0001 SKARPETY 3PPK CREW
155206-0701 SKARPETY 3PPK PED
3013A800-001 SKARPETY 2PPK CUSHION RUN QUARTER SOCK
3013A800-002 SKARPETY 2PPK CUSHION RUN QUARTER SOCK U
3013A800-100 SKARPETY 2PPK CUSHION RUN QUARTER SOCK U
155204-0701 SKARPETY 3PPK CREW
155204-0900 SKARPETY 3PPK CREW
155205-0001 SKARPETY 3PPK QUARTER
155205-0701 SKARPETY 3PPK QUARTER
155205-0900 SKARPETY 3PPK QUARTER